A cégfejlesztés szakértője

Munkavédelem OHSAS, SCC

Az MSZ 28001:2008 szabvány, azaz a MEBIR célja, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos és azzal összefüggő kockázatokat teljes körűen feltárja, értékelje és csökkentse.

A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer - MEBIR rendszer - kiépítését több tényező indokolja:

A technikai, technológiai fejlődés felgyorsulásával a munkafolyamatok jelentősen átalakulnak, átalakultak. Egyrészről a munkakörnyezet, a munkafeltételek javultak, biztonságosabbá váltak, másrészt új, eddig nem vagy kevésbé ismert, egészségkárosító hatások illetve munkabiztonságot veszélyeztető kockázatok jelentek meg.

A MEBIR rendszer bevezetése és működtetése elősegíti az egyre szigorodó munkavédelmi szabályok betartását, a munkahelyi egészségkárosodások, nem-megfelelőségek, kvázi balesetek, és balesetek csökkenését, a munkabiztonsági kockázatok azonosítását, súlyosságának megállapítását és a megfelelő megelőzési stratégia és intézkedési terv kidolgozását.

Az MSZ 28001/OHSAS 18001 előnyei:

 • jó hírnév, vállalati megbecsülés, eredményesség mérhető növekedése
 • a munkatársak egészségének, biztonságának hatékonyabb védelme
 • csökkenő baleseti ráta, ebből adódóan hatékonyabb működés, költségcsökkenés
 • biztosítási díjak mértékének csökkenése
 • a veszélyek időben történő azonosítása és megelőzése következtében hatékony megelőzési stratégia kialakításának lehetősége
 • jogszabályoknak, rendeleteknek megfelelő működés kialakítása, biztosítása és fenntartása
 • javuló munkamorál, munkavállalói attitűd valamint biztonság-tudatosság
 • növekvő vezetői elkötelezettség, hatékonyabb vállalati kommunikáció
 • integrálhatóság a minőség- és/vagy környezetirányítási rendszerekbe

A MEBIR rendszer kiépítésének főbb lépései:

A) Állapotfelmérés, munkavédelmi elő audit elkészítése.

Az állapotfelmérés célja a társaság érvényben lévő munkavédelmi gyakorlatának, szabályozásának megismerése, és annak a megállapítása, hogy a működés milyen mértékben felel meg az MSZ 28001:2008 szabvány, OHSAS 18001 szabvány iránymutatásainak, követelményeinek.

Az audit kiterjed a következőkre:

 • munkafolyamatok, technológiák,
 • munkavállalók
 • munkahely és munkakörülmények
 • munkaeszközök, gépek, berendezések,
 • anyagok
 • dokumentumok vizsgálata.

B) MEBIR dokumentumok kialakítása

MEB politika, MEBIR politika meghatározása

Hosszú távú – rövid távú tervek összehangolása, koordinációja, ezek elfogadása, dokumentálása

Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció

A felelősségi körök, hatáskörök meghatározása és ezek dokumentációinak biztosítása.

Erőforrások
A MEB célokhoz források rendelése, lehetőség szerint számszerű meghatározása.

MEBIR vezetőségi átvizsgálás
Rendszeres időközönként vezetőségi felülvizsgálat annak megállapítására, hogy az irányítási rendszer megfelel-e a MEB célok megvalósítására.

MEB folyamatok
átvizsgálási terv
ellenőrzési terv

 • kockázatértékelés
 • eszközök, gépek, berendezések, védőeszközök felülvizsgálati terve

MEBIR rendszer kiépítés, dokumentáció

A MEB folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek átvizsgálását követő MEBIR dokumentációs rendszer, mely a MEBIR kézikönyvből és a MEBIR eljárások, folyamatutasítások, munkautasítások, kezelési utasítások, vészhelyzeti utasítások és az ezekhez kapcsolódó formanyomtatványok dokumentációi.

C) A MEBIR rendszer bevezetése során szabályozandó legfontosabb folyamatok:

 • Veszélyazonosítás, kockázatértékelés, kockázat-menedzsment
 • Jogszabályi és egyéb követelmények
 • Erőforrások, feladatok, felelősségi körök, hatáskörök
 • Felkészültség, képzés és tudatosság
 • Kommunikáció, részvétel és konzultáció
 • A dokumentumok kezelése a MEBIR előírásai alapján
 • A MEBIR működésének szabályozása
 • Felkészültség és reagálás vészhelyzetekre
 • Monitoring-terv
 • A teljesítmény mérése es figyelemmel kísérése
 • A megfelelőség kiértékelése
 • A nem-megfelelőségek, javító intézkedések és megelőző tevékenységek

A MEBIR rendszer működtetése, folyamatos fejlesztése

A MEBIR fenntartásához szükséges elemzések, területi bejárások, ellenőrzések és MEBIR elő auditok. Eltérések esetén helyesbítő és megelőző intézkedések kidolgozása.

Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa, SCC / VCA felkészítés

Mi az SCC vagy VCA?
A VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) vagy más néven SCC (Safety Certificate for Contractors) rendszertanúsítvány (magyarul Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa) olyan eljárássorozatot takar, amelynek keretében átvizsgálásra kerül, hogy egy vállalat megfelel-e a SCC/VCA tanúsítvány kiadásához szükséges kritériumoknak, HSE teljesítménye (Health, Safety, Environment) eléri-e az elvárt szintet. A rendszert 1994-ben Hollandiában alakították ki, majd Németországban is bevezették, a szabályozás pedig időközben Belgium, Ausztria, Luxemburg és Svájc csatlakozásával – európai „SCC Platform”-má bővült, ezért nemzetközi nagyvállalatok elhelyezkedéstől függetlenül szinte bármelyik országban megkövetelhetik beszállítóiktól a VCA/SCC tanúsítványt.

Kiknek ajánljuk az SCC/VCA szabvány szerinti tanúsítványt?
Egyre több nagyvállalat teszi kötelezővé beszállítói számára a SCC/ VCA szerinti tanúsítást, amely olyan vállalkozások számára jelent előnyt, melyek magas kockázatú környezetben végeznek kockázatos, EBK kritikus (Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem) munkatevékenységet.

A SCC/ VCA a petrolkémiai iparágból ered - itt is került kifejlesztésre -, emiatt a rendszer alapjául a (petrol)kémiai iparban azonosított legjobb gyakorlatok szolgálnak. Megbízók és beszállítóik ezen iparágon kívül is alkalmazhatják az SCC rendszert, feltéve hogy megfelelnek a rendszerben meghatározott előírásoknak, követelményeknek. Három tanúsítási szint létezik, úgy, mint: SCC*, SCC**, SCC Petrolkémia. A Megrendelő dönti el, elvárja-e a tanúsítvány meglétét, és ha igen, milyen szintű megfelelést ír elő.

Az S-Con Kft. vállalja a vállalkozások SCC/ VCA rendszerének kiépítését, tanúsításra történő felkészítését a következő szakmai program alapján:

 1. A SCC/ VCA bevezetésének előkészítése, helyzetfelmérés, a HSE (Health, Safety, Environment) szervezeti és irányítási rendszer átvilágítása, a rendszer kiépítési ütemének kidolgozása, ütemterv kidolgozása.
 2. A vállalat szakembereinek és a munkavédelmet érintő kérdésekben döntési, végrehajtási hatáskörrel rendelkező vezetőinek felkészítő képzése.
 3. A SCC/ VCA tanúsításhoz szükséges dokumentumok elkészítése, kidolgozása.
 4. A SCC/ VCA bevezetésének menedzselése.
 5. A tanúsító auditra való felkészítés, a tanúsítás menedzselése, személyes részvétel az auditon.

Az így kiépített rendszer kompatibilis a minőségirányítási (MIR), a környezetirányítási (KIR), és Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerekkel (MEBIR).

Szolgáltatásaink:

 • BS OHSAS 18001:2007 / MSZ 28001:2008 (MEBIR)
 • Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR) bevezetése
 • Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer fejlesztése
 • Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer tanúsítására történő felkészítés
 • MEBIR dolgozói és vezetői képzések
 • MEBIR szakmai tanácsadás
 • Angol nyelvű munkabiztonsági és egészségvédelmi szakmai fordítás, tolmácsolás, konzultáció
 • Angol nyelvű környezetvédelmi szakmai fordítás, tolmácsolás, konzultáció

Vállaljuk:
cégek, intézmények SCC / MEBIR / EN ISO 28001 előírásoknak megfelelő irányítási rendszereinek kidolgozását, bevezetését, az ezekkel kapcsolatos tanácsadást
meglévő rendszerek MEBIR szempontú átvilágítását, állapotfelmérését.

 • SCC / MEBIR / ISO 28001 szabvány előírásainak megfelelő dokumentumok elkészítését
 • dolgozók részére MEBIR képzések és oktatások megtartását
 • tanúsító, megújító és felülvizsgáló auditokra történő felkészítést
 • több irányítási rendszer egy integrált irányítási rendszerbe (MIR, KIR, MEBIR) történő implementálását

A tanúsításra való felkészítés mellett vállaljuk a kiépített rendszer folyamatosan fenntartását, működtetését, fejlesztését megrendelői igények szerint.

A rendszer kiépítése

 • konzultáció, vezetőség felkészítése
 • működési folyamatok áttekintése és vizsgálata
 • helyzetfelmérés eredményeinek kiértékelése, az alkalmazott szabvány előírásaitól való eltérések megállapítása
 • időterv kidolgozása
 • hiányosságok feltárása
 • a követelményeknek megfelelő dokumentációk kidolgozása (kézikönyv, eljárások, egyéb szabályzások)
 • vállalati munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi politika meghatározása
 • a kialakított szabályozási folyamatok teljes dolgozói kör felé történő oktatása
 • a rendszer előzetes felülvizsgálata
 • tanúsító auditon tanácsadói közreműködés.

A rendszer karbantartása, fejlesztése

 • szükséges módosítások elvégzése
 • vevői elégedettség mérés, reklamációk nyomon követése, kiértékelése
 • rendszeres belső auditok végzése
 • ismétlődő minőségirányítási oktatások szervezése, lebonyolítása
 • a rendszer és dokumentumainak folyamatos fejlesztése
 • minőség és vevői elégedettség javítása

TANÚSÍTÁS:

Az irányítási rendszer tanúsítási folyamata a következő fázisokból tevődik össze:

 • audittervezés fázisa
 • dokumentáció vizsgálat
 • előtanúsító audit (opciós)
 • tanúsító audit
 • tanúsítvány kiadás és felülvizsgálati auditok

Az audit tervezés fázisa
Az audit lefolytatásának, menetének megtervezése.
Az audit tárgyköre szerint kinevezésre kerül a vezető auditor, a társauditor(ok) és a szakértő szükség szerint. Az audit-team felelős az audit minőségi lebonyolításáért.
Az irányítási rendszer dokumentációjának vizsgálata
Az auditált vállalat minőségi kézikönyvének és egyéb dokumentumainak átvizsgálása azon szabványkövetelmény szerint, amely szerint a rendszer tanúsításra kerül. A dokumentációt legalább 14 nappal az audit lefolytatása előtt kell bemutatni, több tanúsítandó telephely vagy több tanúsítandó irányítási rendszer (integrált audit) esetében helyszíni dokumentáció vizsgálat mellett helyszíni, telephelyi bejárás is szükséges.

Tanúsító audit

 • tervezés – a vezető auditor meghatározza az audit menetrendjét és az egyes helyeken szükséges jelenlévő, kinevezett személyeket;
 • audit lefolytatása
 • záró megbeszélés – az auditorok csoportja értékeli az audit teljesítését az auditált szervezet vezetőinek képviselőivel, valamint az auditorok megállapítanak egy határidőt a fellelt nem-megfelelőségek kijavítására;
 • értékelés/audit jegyzőkönyv elkészítése – a tanúsító audit lezáró dokumentuma a Tanúsító Audit Jegyzőkönyv. A vezető auditor állítja össze a jegyzőkönyvet. A vezető auditor jogosult a társauditorok és szakértők kommentjeit a jegyzőkönyvbe foglalni a velük történt személyes megbeszélés után.

Tanúsítvány kiadás

 • Ha a tanúsító testület vezetője semmilyen jelentős tényt nem állapít meg, amely ellentétes a vezető auditor audit jegyzőkönyvben rögzített megállapításaival, akkor engedélyt ad a tanúsítvány kiállítására.
 • A tanúsítvány 6 példányban kérhető a következő formátumban és nyelveken:
 • A4-es formátum Magyar nyelven,
 • A4-es formátum Angol nyelven,
 • A4-es formátum Német nyelven.
 • Amennyiben ügyfelünk úgy kívánja, más nyelven írt példány is kiállítható.

Felülvizsgálati auditok
Az S-Con Kft. felülvizsgálati auditot végez évente egyszer a kiadott tanúsítvány érvényességi ideje alatt A felülvizsgálati auditról a vezető auditor jegyzőkönyvet készít a felülvizsgálati audit végrehajtásától számított 14 napon belül.